உலகில் பெரியவை

சிரபுஞ்சி, இந்தியா

more raining in cherrapunji

உலகில் அதிக மழை பெய்யும் இடம்.


எவரெஸ்ட், நேபாளம்

world tallest mountain

உலகில் மிக உயரமான மலை.

மூன்றாவது உயரமான மலை கஞ்சன்-ஜுங்கா. இது இந்தியாவில் உள்ளது.

Pages: 1 2 3 4 5

© 2020 – 23 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!