இந்த தளத்தில் தமிழில் வாசித்து பழகுவதற்காக பல வசதிகள் உள்ளன. தமிழைக் கற்க விரும்புபவர்களுக்கும் இந்த தளம் உதவியாக அமையும்.

எளிமையான, அடிப்படையான வார்த்தைகள், வரிகள் முதல் கதைகள், கட்டுரைகள் வரை இங்கு படித்து பழகலாம்.

ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் படிப்படியாக வாசித்து பழகவும். வேகம் வேண்டாம். படித்ததை எழுதியும் பழகவும்.

ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிறு விஷயத்தை தெளிவாக கற்றுக் கொண்டால், காலப்போக்கில் நிறைய தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தமிழ் வாசிப்பதை சுலபமாக்குவதும், குழந்தைகளுக்கு வாசிக்க நிறைய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுமே இந்த தளத்தின் நோக்கம்.

இந்த தளத்தில் பாடங்கள், கதைகள் மற்றும் கட்டுரைகள் படிப்படியாக சேர்க்கப்படும்.

தமிழினி வளர்க வாழ்க!