சைக்கிள்

மிதி வண்டி

பஸ்

பேருந்து

கார்

ட்ரெயின்

புகை வண்டி

தொடர் வண்டி

ஆட்டோ

தீ வண்டி

குப்பை வண்டி

டிராக்டர்

இழுவை வண்டி

ரோடு ரோலர்

ரோடு போடும் வண்டி

மாட்டு வண்டி

படகு

பீரங்கி

கப்பல்

பிளைட்

விமானம்

ராக்கெட்

ஆகாய உந்து வாகனம்