தொடர்பு வார்த்தைகள்

காலைமதியம்மாலை
வாரம்மாதம்வருடம்
வீடுகதவுஜன்னல்
காற்றுஆகாயம்மேகம்
வேலைஓய்வுவிளை-யாட்டு
ஆண்பெண் குழந்தை
வினாடிநிமிடம்மணி
வெற்றிதோல்விசமன்
பூகாய்பழம்
தீபாவளிபொங்கல்புத்தாண்டு
இடிமின்னல்மழை
செடிமரம்விறகு

© 2020 – 23 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!