உறவுகள்

அம்மா அப்பா
மகள் மகன்


தாதா பாட்டி
பேத்தி பேரன்


அத்தை மாமா
மரு-மகன் மரு-மகள்


சித்தி சித்தப்பா
தம்பி தங்கை


பெரியம்மா பெரியப்பா
அக்கா அண்ணன்


கணவன் மனைவி

© 2020 – 22 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑

error: Alert: Content is protected !!