காய்கள்

cucumber in tamil
வெள்ளரி
brinjal in tamil
கத்தரி
tomato in tamil
தக்காளி

coconut in tamil
தேங்காய்
chilli in tamil
மிளகாய்
drumstick in tamil
முருங்கை

onion in tamil
வெங்காயம்
lime in tamil
எலுமிச்சை
bittergourd in tamil
பாவக்காய்

© 2020 – 24 Tamilini. All rights reserved. No part can be reproduced.

Up ↑